Ettevõtte varustuskindluse toetuse abiga rajame Karupesa hotellile päikesepargi ja soetame elektrienergia salvestamiseks kaasaegse akupanga. Selle tegevuse tulemusena lisandub uus energiaallikas, suureneb hotelli elektrienergia varustuskindlus, ennetame võimalikke energia varustushäireid ning väheneb majandamisest tingitud hotelli süsiniku heide.

Ettevõtja varustuskindluse toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest.