TURISMIETTEVÕTETE ÄRIMUDELITE RAKENDAMISE TOETAMINE – VÄIKEPROJEKTID

Meetme toetust anti COVID-19 puhangust tuleneva eriolukorra mõjude leevendamiseks, tegevuste
ümberkorraldamiseks, teenuste või toodete arendamiseks ja turule toomiseks või eriolukorra järgse
ärimudeli muudatuse ettevalmistamiseks.

Projekti nimetus: Karupesa hotelli liitmine Otepää linna kaugkütte võrguga
Projekti kestvus: 20.07.2020 -19.04.2021

Karupesa hotell avati 1996 aastal ja sellest ajast on hoone kütmine toimunud. Kaugküttetrassi
valmimine 2019 aasta lõpus andis ka Karupesa Hotellile viimaks võimaluse rajada eelmise aasta lõpus
hotelli kaugkütte trassiga liitumispunkt, ehitada valmis soojasõlm ning juba käesoleva aasta algusest
toodame sooja vett Otepää kaugkütte abiga.

Tänu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele (maksimaalne toetuse summa on 20000 eur)
teostame eelnevalt pikalt planeeritud tegevuse, milleks on lõplikult liituda Otepääl pakutava
kaugkütte võrgustikuga. Selle tulemusel vähenevad olulisel määral OÜ Karupesa Hotelli
majanduskulud minnes üle elektriküttelt omavalitsuse poolt pakutavale kaugküttele.